Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BISLUMP, m.; pl. -ar.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(†) tillfällig biinkomst, sportel. I et land, där Tiensterne äro de bästa egendomarne, lönerne de bästa inkomsterne och bi-slumparne de bästa räntorne, där ser illa ut för det Allmänna. Dalin Arg. 2: 364 (1734, 1754).

 

Spalt B 2773 band 4, 1911

Webbansvarig