Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BISCHOFF biʃ4of, sällan 32 (b`ischschå´ff Almqvist, bi`schå´ff Dalin), r. l. m. (m. Sahlstedt, Dalin (1850), Lundell), ngn gg n. (C. Wærn i Ord o. bild 1893, s. 423); best. -en, ss. n. -et; pl. (i bet. olika slag af bischoff, numera knappast br.) -er (Weste (1807), Almqvist Amor. 323 (1839), Dalin (1850)) l. -ar (Sahlstedt (1773), Weste (1807)); förr äfv. BISKOP, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(biskop Linné Diet. 1: 138 (c. 1750), Warg 640 (1755; men i det tio år senare tryckta bihanget: Bischoff), Choræus Bref 156 (1804) m. fl.)
Etymologi
[af t. bischof; jfr d. biskop, holl. bischop, eng. bishop, fr. bishop; se vidare BISKOP; jfr KARDINAL samt t. kardinal, pabst o. prälat om drycker]
dryck som består af vin (vanl. rödvin, stundom hvitt vin), socker, pomerans o. vatten; förr äfv. beredd af ett slags extrakt (se BISCHOFFS-EXTRAKT). Man profvade de rara viner, man blandade utvalda vätskor tilsamman och jag fick då första gången smaka Bischoff. Dalin Arg. 1: 199 (1733, 1754; i fråga om officerslifvet i en sv. garnisonsstad några år tidigare). At laga Biskop. Warg 640 (1755). Punsch och bischoff uti bålar, / Hjertat fullt af bara nålar. Bellman 5: 366 (c. 1775). Bischoff rann i hvardagslag. Lenngren 138 (1795). (Ressällskapet) underhöll en nog förtrolig bekantskap med biskopen — jag menar icke den ifrån Vexiö .. utan den af Stavas hand tillskapade högvördigheten. C. C. Gjörwell (1796) i Sv. mem. o. bref 2: 134. Ser du, Biskop består af långkork (dvs. rödvin) och pomeranser, och sådant var äfven i denna bål (som kallades professor). Choræus Bref 156 (1804). En talrik och lysande aftonsociété är samlad … Röda och hvita bischoffer gå omkring. Almqvist Amor. 323 (1839). Bischoff. Heter egentligen ”Bishop” och är af engelskt ursprung, men benämnes liksom Kardinal oftast med det gemensamma namnet ”bål”. Hagdahl Kok. 1122 (1879). Vid mycket stora receptions (i Newyork) serveras .. ’punch’, d. v. s. hvitt bishoff. C. Wærn i Ord o. bild 1893, s. 423. Flickorna baka skorpor och kringlor, brygga punsch och bischoff (osv.). Dahlgren 2 Ransäter 150 (1907; om förh. på 1840-talet). — jfr ÄRKE-BISCHOFF, -BISKOP.
Ssgr: BISCHOFFS-BÅL30~2. Dränka verldens brak och skrål .. / I en Ponch- och Bischoffs-bål. Dalin Vitt. 6: 252 (1761). Bischoffsbålen sqvalpar än. Bellman 5: 139 (1788). Hagdahl Kok. 25 (cit. fr. 1798). Kindblad (1867).
-ESSENS~02. (förr) bischoffsextrakt. Till salu finnes: .. Punsch- och Bischoffs-Essens. DA 1824, nr 299, s. 4.
-EXTRAKT ~02. (förr) extrakt på pomeransskal med tillsats af (andra kryddor o.) sprit afsedt att utspädt med vatten kunna drickas ss. bischoff; jfr -ESSENS. (Bischoff) beredes ock af bischoffsextrakt, som i anseende till det allmänna bruket af denna dryck är en handelsvara. Åstrand (1855). Leufvenmark Vin. o. spir. 1: 102 (1869).
-GLAS~2. Tamm Sammans. ord 36 (1900).
-SLEF~2. Bellman 5: 43 (1772). Därs. 252 (c. 1780).
-VIN~2. (mindre br.) bischoff. Bischoffsviner .. göras af röda eller hvita lätta viner med socker och kryddas med pomerans. Leufvenmark Vin. o. spir. 2: 117 (1870).

 

Spalt B 2750 band 4, 1911

Webbansvarig