Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIRUND, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr ä. holl. bijronde; se BI-, prefix1 2]
(†) mil. (rond l. patrull för) visitation af vakterna (i en garnison o. d.) hvilken beordras utförd vid sidan af de ordinarie, tillfällig patrull; jfr EXTRARUND. Låta gå en Bijrundh Post ifrån Post, aff en vnder Officer medh 2 Man. Delachapelle Ex.-book 41 (1669). Emellan Hög- och Dag-Runden går Bi-Rund som görs af den tredje Officeraren på Högwagten. Stadg. ang. landtmil. 3: 22 (1692). Regl. f. inf. 1751, s. 333. De vanligen utgående runder äro tre, och kallas: Visiter-rund, Hög-rund och Dag-rund … Utom dessa kunna .. en eller flere andra, under namn af Bi-runder, beordras. Tj.-regl. 1858, 2: 54. Underv. f. mansk. v. fl. 1: 140 (1882). Lundell (1893).

 

Spalt B 2742 band 4, 1911

Webbansvarig