Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIRTAN, f.
Etymologi
[vbalsbst. till ett icke anträffadt birta, motsv. fd. birta (Wimmer D. runem. 2: 197), nor. byrta, göra klar, röja, lämna upplysning om ngt, isl. birta, göra ljus, upplysa, visa, urnord. *bertĭan, af stammen bert, som föreligger i BJÄRT]
(†) upplysning, besked. 1 April skref Laurelius migh til en zedel om Philippi Nicolai Chronologia och beddes birtan. J. Bureus (1627) i 2 Saml. 4: 104.

 

Spalt B 2742 band 4, 1911

Webbansvarig