Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIRMANSK birma4nsk, stundom BURMANSK burma4nsk, numera sällan BIRMANISK birma4nisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(birmansk Ödmann Symes 20 (1805), Atterbom 1: 288 (1824) osv. birmanisk Ödmann Symes 12 (1805), Nisbeth Handelslex. 115 (1867) m. fl. birmannisk Missionstidn. 1838, s. 34. burmansk 2 NF 4: 642 (1905), Brokiga blad 1910, nr 16, s. 5. bramanisk Ekeberg Ostind. r. 132 (1771, 1773))
Etymologi
[jfr t. birmanisch, äfvensom eng. burmese o. fr. birmane]
adj. till BIRMA l. BIRMAN. Kejsarens detroniserande af Bramaniske Prinsen. Ekeberg Ostind. r. 132 (1771, 1773). Den Birmaniska Konungens titel är ännu i dag: herre af den hvita och alla elephanter på jorden. Zimmermann Jorden 12: 219 (1832). Korrt teckning af Birmanniska folket. Missionstidn. 1838, s. 34. Den birmanske dödsguden. Söderberg Främl. 8 (1903).

 

Spalt B 2740 band 4, 1911

Webbansvarig