Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIRKA, sbst.
Etymologi
[identiskt med Biærkö, latiniseradt Birka, benämning på åtskilliga för handeln viktiga öar i norden (ss. det bekanta Biärkö l. Birka i Mälaren, Bjarkey i Halogaland i Norge, Birkö vid Torne älfs mynning o. Berkö, nu Björkö, i Finska viken) för hvilken benämning man antagit bet. handelsplats, stad; jfr Hadorph Biärköarätten Föret. 1 a (1687), Schlyter Ordb. 72 (1877), Dens. Jur. afh. 2: 161 ff. (1879) o. Söderwall Ordb.; jfr BIRK, sbst.2 Första delen af ordet antages vara identiskt med trädnamnet BJÖRK; jfr Schück Birka 27 (1910)]
(†) handelsort, handelsstad. Sigtuna, som denna tid var Sveriges förnämsta Birka eller Handel-stad. Dalin Hist. 1: 478 (1747).

 

Spalt B 2736 band 4, 1911

Webbansvarig