Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIRIBI bir3ibi2, stundom bi3r-, l. 400 l. 104 (bi`ribi Dalin), n.
Ordformer
Etymologi
[jfr t. o. fr. biribi, span. biribis, af it. biribisso, nordit. dial. äfv. biribiss, biribess]
1) (i sht förr) benämning på ett (från Italien härstammande) hasardspel som (är byggdt på samma idé som s. k. nummerlotteri o.) tillgår så, att spelarna göra insatser i penningar på ett bräde med (vanl. 70) numrerade fält, en biribitafla, hvarefter bankören låter en af dem ur en särskildt konstruerad påse uttaga en af de däri inneslutna, till antalet mot fältens antal svarande, numrerade kulorna (resp. kapslarna) l. slår upp ett kort i en numrerad lek o. den spelare hvars nummer utfallit vinner (vanl. 64 ggr insatsen), medan alla de andra förlora; jfr BIRIBI-SPEL. Det så kallade Spelet Biribis är här (dvs. i Genua) aldeles förbudit, emedan Fruntimbret en tijd bortåth har forspelat en hoop penningar därmed. OSPT 1686, nr 9, s. 5. Ifrån kl. 9 til soupén är .. något allmänt spel af Biribi, Vingt Un, Lotterie, Cavagnole. G. J. Ehrensvärd Dagb. 1: 17 (1776). En Musicant, som tappat qvartalet på biribi. Kexél 1: 98 (1788). Vi vele .. alfvarligen bjuda och befalla, at .. Biribi, Pharao och alla äfventyrliga Spel med kort eller tärning .. böra aldeles uphöra. Förbud emot spel 2 aug. 1792, s. 2. Cavagnole .. Et slags vågspel (et Biribi). Holmberg (1795). På Rödesunds marknad såg jag för första, och troligen sista, gången det nobla spelet Birribi. H. Lilljebjörn Hågk. 2: 64 (1867). Wilson Spelb. 292 (1888).
2) (†) lokal för biribispel; jfr BIRIBI-BANK. Fins här någon bank — eller biribi i staden? Lindegren 2: 18 (1806).
Ssgr: BIRIBI-BANK300~2. spelbank för bedrifvande af hasardspelet biribi. En biribibank hölls i ett hus. Biogr. lex. 14: 352 (efter handl. fr. 1810). Tollin Dikt. 168 (1844). Adelsköld Dagsv. 1: 97 (1898).
-DRAGNING~20. F. Cederborgh i Journ. f. litt. o. theat. 1811, s. 359.
-KLUBB~2. Jag (gick) följande dagen .. åter upp på Biribi-Klubben, och .. spelade mig alldeles pank. Cederborgh OT 1: 40 (1810).
-SPEL~2.
1) = BIRIBI 1. Dalin (1850).
2) = BIRIBITAFLA. En kattunsnäsduk, hvarpå ett biribispel var aftryckt. C. F. Dahlgren 4: 254 (1831).
-TAFLA~20. Medan väntan är spänd på det lyckliga kortet eller det afgörande numret på Biribitaflan, tiger den tanklöst gapande pöbeln. Polyfem I. 19: 3 (1810). Vi förfärdigade oss sjelfva af ett imperial-ark en Birribitafla, som jag illustrerade med figurer ur egen fantasi. H. Lilljebjörn Hågk. 2: 65 (1867). Sundén (1885).

 

Spalt B 2734 band 4, 1911

Webbansvarig