Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIRESA bi3~re2sa, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr t. nebenreise; se BI-, prefix1 2]
(numera föga br.) jämförelsevis mindre resa som under en längre resa i särskildt syfte företages i en från resans kosa afvikande riktning, afstickare; jfr BIFÄRD, BITUR. Härifrån återvände vi til Hanau .. Och hade vi af denna lilla bi-resa hämtat mycket nöje. Björnståhl Resa 4: 170 (1774). Åtskilliga excursioner och smärre biresor gjordes omkring det isynnerhet gräsrika Quickjock. G. Wahlenberg i Biogr. lex. 19: 177 (1851).

 

Spalt B 2731 band 4, 1911

Webbansvarig