Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BIOFOR bi1ofå4r, äfv. bi1å- l. bi1ω-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af gr. βίος (se BIO-) o. φορός, bärande; bildadt 1893 af den tyske naturvetenskapsmannen Weismann]
fysiol. benämning på hvar o. en af de minsta lefvande smådelar utaf hvilka plasman enl. pangenesisteorien består. Bioforer, hvilka äro de minsta enheter, som ha förmåga att själfständigt nära sig, växa och dela sig. Wirén Zool. gr. 1: 436 (1899). 2 NF (1904).

 

Spalt B 2715 band 4, 1910

Webbansvarig