Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BINOMINAL bi1nωmina4l l. -no- l. -nå-, l. 0104, adj.2; adv. -T.
Etymologi
[af BI-, prefix2, o. lat. (nominalis till) nomen, namn]
(föga br.) som innehåller l. består af två namn l. parvis ordnade namn. Man (har) .. försökt att åstadkomma en s. k. ”normalförteckning” (öfver svenska växtnamn) med binominal uppställning. K. O. E. Stenström i Ped. tidskr. 1899, s. 41; jfr BINÄR d.

 

Spalt B 2712 band 4, 1910

Webbansvarig