Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BINETS, sbst.
Etymologi
[efter t. binetsch (spinetz, spinätsch), m., gm accentens tillbakaflyttning o. närmare anslutning till it. spinaci, mlat. spinacia, uppkommen dialektisk biform till spinat (se SPENAT)]
(†) spenat. Spinachium, Spinachia, Atriplex esculenta hortensis alba. Binetz, Spinatz, Hwijt Gårdhmålle. Franckenius Spec. D 3 b (1638, 1659). Spinachia eller Binetz. Palmcron Sund. sp. 42 (1642). Kåhl aff Målla, Binetz, Syra, etc. Därs. 400.

 

Spalt B 2703 band 4, 1910

Webbansvarig