Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BIND- (jfr sp. 2674) bin3d-, hvard. äfv. bin3-.
Ordformer
(binn- 2 Skom. ordl. (c. 1847: binsöm))
Etymologi
[sannol. efter BINDSULA l. elliptiskt för bindsul-]
skom. i ssgr: som användes l. förekommer vid randens o. öfverlädrets fastsyende vid bindsulan.
Ssgr: BIND-SYL3~2. Bindsyl. Begagnas vid indre sömmen å skodonets botten. 1 Skom. ordl. (c. 1847). Skomakareverktyg(:) .. Spannsylar .. Bindsylar .. Pliggsylar. FFS 1889, nr 11, s. 37.
-SYNING~20. SDS 1908, nr 185, s. 4.
-SÖM~2. Som på en sko med bakomrand, Bindsömmen särskilt formeras … Så blifver .. ej möjeligit för hvar och en, som icke äger om denna sammansättning kundskap, at kunna laga en sådan sko. Underr. om tvist ang. skoarb. 1765, s. 4. 1 Skom. ordl. (c. 1847).

 

Spalt B 2638 band 4, 1910

Webbansvarig