Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BILL bil4, sbst.5, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(bille Spegel)
Etymologi
[af eng. bill, af meng. bille, af mlat. billa, bulla, af lat. bulla (se BULLA o. BILJETT, sbst.1)]
i fråga om eng. förh.: i parlamentet framställd motion l. proposition om ngn lag, lagförslag. Spegel Gl. 605 (1712). SP 1779, s. 438. Geijer I. 1: 150 (1818). Bägge husens (i det engelska parlamentet) sammanstämmande beslut fordras för att en bill skall blifva antagen. Svedelius Statsk. 2: 117 (1868). (Den engelska regeringen) beredde .. en bill, som skulle gifva upptagandet af tullafgifter ända från konungens tronbestigning parlamentets stadfästelse. Stavenow Eng. rev. 75 (1895). — oeg. Hvarje ledamot föredrog sin olika bill och hade derefter att yttra sig öfver alla de öfrigas. Böttiger i SAH 49: 331 (1873; i fråga om ändring af stadgarna för sällskapet Musis amici). — jfr REFORM-BILL m. fl.

 

Spalt B 2603 band 4, 1910

Webbansvarig