Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BILINGVISK biliŋ4gvisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr BILINGV]
1) (knappast br.) = BILINGV I 1. G. Dalin (1871). 2 NF 3: 378 (1904).
2) (föga br.) = BILINGV I 2. N:o 8 (af de omnämnda mynten) .. synes ha varit bilingvisk, både med phoenicisk och grekisk inskrift. P. Wieselgren i Biogr. lex. 13: 272 (1847).

 

Spalt B 2588 band 4, 1910

Webbansvarig