Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BILINER bili4ner, r.; best. -n.
elliptiskt för BILINER-VATTEN.
Ssgr [bildade till stadsnamnet Bilin]: BILINER- 030~, äfv. BILIN-PASTILJ03~02. Bilin-pastiller (Bilinerpastiller) .. kallas små runda, hvita kakor, som beredas antingen af den saltmassa, hvilken fås genom det naturliga bilin-vattnets afdunstning, eller ock genom sammanblandning af de salter, som bilin-vattnet innehåller. NF (1877).
-VATTEN~20. mineralvatten från Bilin l. af samma ämnen som detta bestående artificiellt mineralvatten, hvilket i sht förr användes till medicinskt bruk o. ännu stundom begagnas som läskedryck. Biliner-vatten, ett bittervatten från Böhmen, som inkommer på krus och har en obehaglig bitter, salt smak. Åstrand (1855). Det var en tid då man .. höll sig till konjaken med bilinervatten. Lundin N. Sthm 87 (1887). 2 NF (1904).

 

Spalt B 2588 band 4, 1910

Webbansvarig