Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIL bi4l, stundom bil4, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar, äfv. -er ((†) -s AB 1907, nr 106, s. 6).
Etymologi
[efter d. bil, först 1902 i större utsträckning använd kortform till automobil (se AUTOMOBIL); jfr BUSS af OMNIBUS]
(i sht hvard.) automobil (se d. o. II). Tidn. f. idr. 1902, s. 141 (se anm. sp. A 2705). En bil, hvars chaufför var försvunnen. Berger Ysaïl 107 (1905). En bil kom vid 3-tiden med stark fart farande fram landsvägen till Drottningholm. PT 1908, nr 246 A, s. 2. Bilens ilskna eller hesa trumpet. Berger Aska 217 (1909).
Ssgr: BIL-AKTIEBOLAG3~10002 l. ~10020. jfr -BOLAG. AB 1907, nr 106, s. 6. SD 1907, nr 115, s. 1.
-BOLAG ~02 l. ~20. bolag för tillverkning o. försäljning af automobiler l. för upprätthållande af automobiltrafik; jfr -AKTIEBOLAG. VL 1907, nr 79 A, s. 4.
-DROSKA~20. Sk. dagbl. 1907, nr 6162, s. 3. DN(N) 1909, nr 14159, s. 1.
-DROSK-AKTIEBOLAG—0~10002 l. ~10020. jfr -BOLAG. VL 1907, nr 79 A, s. 4.
-FÖRARE~200. (mindre br.) förare af automobil, chaufför. GHT 1909, nr 37, s. 13. Dömd vårdslös bilförare. DN(N) 1909, nr 14003, s. 1.
-FÖRE~20. väglag för automobiler. Tidn. f. idr. 1902, s. 141.
-MASK~2. ansiktsmask använd till skydd mot vind o. damm vid åkning i automobil. Fäderneslandet 1907, nr 37, s. 1.
-TÄFLING~20. Tidn. f. idr. 1903, s. 185.
-UTENSILIER~00200, pl. AB 1907, nr 106, s. 6.
-ÅKNING~20. Aminoff Petersburg 281 (1909).

 

Spalt B 2511 band 4, 1909

Webbansvarig