Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIINSTRUKTION bi3~instrukʃω2n, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(numera föga br.) (till allmän instruktion fogad) instruktion för ett särskildt l. särskilda fall; specialinstruktion. RA 1: 570 (1548). Lempnade H. M:tt quar efter sig hoos oss en synerlig memorial eller Bij-Instruction. A. Oxenstierna 1: 64 (1612). Henrik Horn .. rådde Jacob De la Gardie att begynna underhandlingar med Novgorodske Ryssarne efter bi-instructionen. Hallenberg Hist. 3: 175 (1793). Bi-instruction för viceamiralen Carl Hans Wachtmeister angående krigsoperationerna med den honom anförtrodda eskadern. E. Carlson (1893) hos Carl XII Bref 405.

 

Spalt B 2498 band 4, 1909

Webbansvarig