Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIHÄNSYN bi3~hänsy2n l. bi3~2nsyn, r. l. f.; best. -en; pl. =.
Etymologi
[jfr d. bihensyn; se BI-, prefix1 2]
(oftast mindre berättigad) hänsyn af (i förh. till annan) mindre betydenhet, underordnadt l. sekundärt intresse, sidohänsyn. Af annan art äro de visor, de der gifva uttryck åt en glädje, .. hvilken .. icke af några bihänsyn låter sig hejdas. Ljunggren Bellm. 77 (1867). Skelande bihänsyn till hvad vissa kritici tänka. O. Levertin i SvD 1897, nr 158 A, s. 2. PT 1909, nr 275 A, s. 3.

 

Spalt B 2498 band 4, 1909

Webbansvarig