Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIHANDEL bi3~han2del, r. l. m.; best. -n; pl. (†) = (Schroderus; möjl. sg.).
Etymologi
[jfr t. nebenhandel; se BI-, prefix1 2]
1) [se BI-, prefix1 2 b] (†) (hemlig) förbindelse l. underhandling (med ngn). Printzen aff Vranien kom vnder wädhret medh månge lönlighe Correspondentier och Bijhandel, som somlighe .. höllo medh Fiendens Commissarier. Schroderus Uss. L 1 b (1626).
2) [jfr motsv. anv. af t. nebenhandel] (numera knappast br.) (relativt) mindre handel l. affär som drifves jämte annan. Thet är tilförhöpandis at vtoff sodane Ryske handel, än viidare .. biihandel .. vprättad bliffue kan. FH 2: 293 (1550). (Erik Molin) blef antagen på .. Grillska Handels-Contoiret, dock så at han fik föra en liten Bi-handel för egen räkning. Sv. Merc. 1: 312 (1755). Dalin (1850). Sv. o. t. handlex. (1872).

 

Spalt B 2492 band 4, 1909

Webbansvarig