Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIFÖRMÅN bi3~2rmån l. ~fœ2r-, l. ~förmå2n l. ~fœrmå2n, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
förmån som åtföljer en annan o. är af mindre betydenhet än denna, extra förmån. Biförmåner af en sådan efter förhöjd ränta lämpad afgift. Holmbergsson Sartorius 184 (1800).

 

Spalt B 2483 band 4, 1909

Webbansvarig