Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIFÖRETAG bi3~företa2g l. ~fœr-, äfv. ~fö2retag l. ~fœ2r-, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(föga br.) företag af (i förh. till annat) mindre betydenhet, extra företag. — särsk. [jfr BI-, prefix1 2 a] (†) närmande sig bet.: obehörigt påhitt l. tilltag. Om Magistern icke är en alldeles utomordentlig man, kunna ledsnad och dermed följande, mot ordningen stridande bi-företag hos de qvickare lärjungarne svårligen undvikas, när det, som läses, blifver för dem onödigt ut-tänjdt. C. J. L. Almqvist i Skandia 1834, s. 94.

 

Spalt B 2482 band 4, 1909

Webbansvarig