Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIFLÖDE bi3~flø2de, n.; best. -et; pl. -en.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
mindre vattendrag som mynnar ut i ett större; tillflöde; biflod. Andra biflöden till Po (än Ticino) utgöras af Alpfloderna Adda .. och Mincio. Svedelius Statsk. 3: 296 (1869). Rundt staden slöto sig de af floden Baradas otaliga biflöden genomskurna trädgårdarne till en frisk krans af grönt. Heidenstam End. 193 (1889). Man skiljer mellan allmän och enskild flottled. Nästan alla hufvudflöden och det öfvervägande antalet af biflödena (77 %) i norra Sverige tillhöra den förra kategorien. G. Andersson i Ymer 1907, s. 349.

 

Spalt B 2474 band 4, 1909

Webbansvarig