Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIFATTA, v. -ade.
Etymologi
[se BI-, prefix1 1 a]
(†) bifoga. Alt sådant (som det ofvannämnda) warder uthi Boken, Theologisker Probere-ugn, och uthi dess bijfattade, Ondskonnes hembligheetz Uppenbarelse, uthförligare handlat. Kempe Krigspersp. A 6 b (1664).

 

Spalt B 2470 band 4, 1909

Webbansvarig