Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBLISKA bi4bliska, i Sveal. o. på Gottl. sällan 302, starkt hvard. äfv. BIBELSKA bi4belska, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[uppkommet gm ellips ur förb. (den) bibliska historien, använd ss. titel på läroböcker]
(hvard.) biblisk historia (se BIBLISK 5 b). 12:e upplagan af min Bibliska. J. F. Åkerblom i SvT 1852, nr 212, s. 4. (Han) kan .. hela ”bibliskan” utantill. SD(L) 1896, nr 579, s. 3. I fjorton år hade hon lärt småttingarna på trakten läsa, skrifva och räkna, hade lärt dem bibliska och katekes, lekt med dem, och till och med sprungit med dem. Ottelin Bortom sorlet 105 (1904).

 

Spalt B 2438 band 4, 1909

Webbansvarig