Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBLIOGNOST bib1liωgnos4t, äfv. bi1-, äfv. -io-, stundom -iå- (bibliågnósst Dalin), m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. bibliognost, fr. bibliognoste, af gr. βιβλίον, bok (se BIBEL), o. γνώστης, kännare (jfr GNOSTIKER, GNOSTICISM)]
bokkännare; jfr BIBLIOGRAF. Porthan Bref t. samt. 142 (1788). De kunnigaste och fördomsfriaste Bibliognosters sammanstämmande observationer. Sv. lit.-tidn. 1814, s. 736. (Brinkman) var en bibliognost af rang. Wrangel Brinkman 20 (1906).

 

Spalt B 2424 band 4, 1909

Webbansvarig