Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBESTÄMNING bi3~bestäm2niŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
1) till BESTÄMNING 7 a ζ: mindre väsentlig bestämning, underordnad l. sekundär bestämning, detaljbestämning. (Att en minnesbild aldrig blir så fullständig som den omedelbara iakttagelsen) är .. ingen förlust, emedan Medvetandet genom .. bibestämningars bortfallande endast ”befrias från en onödig barlast ..”. Trana Psych. 2: 41 (1847). Så stort inflytande .. de romerska juristernas skrifter haft på den moderna naturrättens bibestämningar, så hafva de dock icke lemnat några bidrag till bestämmandet af rättens begrepp. Claëson 1: 33 (1857). — (†) mål. o. bildh. accessoar; jfr BIARBETE 2. Måleriet älskar att, jemte hufvudfigurerna, utförligt framställa .. alla bi-bestämningar. Rydqvist i SAH 12: 410 (1827; t. originalet: nebenbestimmungen).
2) (mindre br.) språkv. till BESTÄMNING 8.
a) mindre väsentlig l. underordnad l. sekundär bestämning. Genitiven sättes (vid fsv. verb stundom) .. såsom bibestämning vid sidan af ett genom ackusativen uttryckt omedelbart objekt. Söderwall Verbets rektion 33 (1865).
b) bestämning till en annan bestämning, bestämning i andra hand, bestämning till hufvudbestämning, underordnad bestämning. Lidén Sv. spr. 107 (1848). Uti satsen: I Amerikas skogar växer .. mahognyträdet, (fatta vi) inom predikatsdelen växer i Amerikas skogar det egentliga adverbialet i skogar jemte dess bibestämning .. Amerikas såsom tillsammans utgörande adverbialdelen. Svedbom Satsl. 53 (1850, 1855).

 

Spalt B 2422 band 4, 1909

Webbansvarig