Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BIARTIKEL bi3~artik2el, r. l. m.; best. -keln, numera sällan -klen; pl. -klar.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(mindre br.) artikel af (i förh. till annan) underordnad betydelse. Wikforss (1804; under nebenartikel). Heinrich (1814). Hahnsson (1884). — särsk.: till fördrag o. d. fogad(t) paragraf l. moment l. punkt; tilläggsartikel; jfr ARTIKEL II b. Ibland andra Bi-Artiklar, som d. 9. Novembr. lades der til (dvs. till Brandenburgs fredsfördrag med Polen 1657), utfäste sig Chur-Försten, at biträda Pohlen med 2000. Man fotfolck, och 500. Ryttare. Nordberg K. XII 1: 60 (1740). Dalin (1850).

 

Spalt B 2394 band 4, 1908

Webbansvarig