Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BIART bi3~a2rt, sällan ~ar2t, sbst.2, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. nebenart; se BI-, prefix1 2]
(mindre br.) afart (se d. o. 1), underart; jfr ART 8. Poesien har intet annat element än det sköna med dess särskilda estetiska biarter. Tegnér 3: 521 (c. 1817). Kitharan (hvarunder ock dess biarter vanligen inbegripas) var en anspråkslös beledsagare till episka skaldekonsten. Palmblad Fornk. 2: 322 (1844). Biarter af det doriska skådespelet voro Sophrons Mimer och den tarentinska Rhintons Hilarotragödier. Därs. 353 (1845). P. Fahlbeck i Statsvet. tidskr. 1900, s. 217. — särsk. naturv. jfr ART 8 a. Vi finna at olika Climater alstra ibland getterne flere biarter, af hvilka de Angoriske eller Syriske äro framför andre utmärkte för finheten af deras täta hår. Svartz Præs. i VetA 1797, s. 47.

 

Spalt B 2393 band 4, 1908

Webbansvarig