Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BIAFSIKT bi3~avsik2t, stundom ~20 (bi`afsigt Weste, b`iávsikt Almqvist), r. l. f. (m. Sahlstedt, Weste); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. nebenabsicht; se BI-, prefix1 2]
1) afsikt (se d. o. 3) l. syfte af underordnad vikt l. betydenhet, tänkt ss. medverkande faktor vid ett beslut l. en handling; hemlig bitanke, särsk. af egennyttigt slag; baktanke; jfr BIAFSEENDE 1. Serenius (1741). Biafsickt .. Intentio animi, principali subnexa. Sahlstedt (1773). Hvarje biafsigt är en förrädisk ledare, som af det flyktiga hjertat icke misstänkes, som endast af den mogna öfverläggningen uptäckes. Ödmann Str. förs. II. 2: VII (1803). Politiska biafsigter. Fryxell Ber. 5: 45 (1831). Hur fläcka icke egennyttiga bitankar, biafsigter gerningar, som kallas goda? Bremer Hem. 1: 317 (1839). Det enkla sökandet efter sanning utan alla biafsigter. A. Quennerstedt i Teol. tidskr. 1869, s. 145. Cavallin (1875). (Nyåret 1853) utgaf jag en liten afhandling ”om den juridiska stilen”, .. i syfte att framhålla dess af allmänheten förbisedda förtjänst samt också med biafsikt att påvisa några allmänt brukliga fel, som jag ansåg vidlåda densamma. De Geer Minnen 1: 132 (1892).
2) (†) bihänsyn; jfr BIAFSEENDE 2 samt AFSIKT 4. Med sine rådslag söka Öfverhetens och undersåtarnes sanskylte tienst och vältrefnad, utan någon särskilt bijafsicht på egen heder, egennytta. 2 RARP I. 1: 123 (1719). Så snart mina Barns heder och välfärd stå i fara, måste alla bi-afsigter vika. Stridsberg Landpr. 10 (1795).

 

Spalt B 2389 band 4, 1908

Webbansvarig