Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEÄNGSLIGHET, f.
(†) sbst. till BEÄNGSLIG: ängslan, bekymmer, bedröfvelse. Een hustro Brijta Simonsdotter .. uthaf dhen här å orthen grasserande siukdomens häfftigheet och annor sorgh och beängsligheet träfligen hårdt betagen .. störtte sigh sielf i brunnen. Växiö domk. akt. 1677, nr 150. Som nu dhenna fattiga Hustrun gåår i största beängzligheet att han .. will taga lifwet af henne. Därs. 1705, nr 329.

 

Spalt B 2365 band 4, 1908

Webbansvarig