Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEÄKTA, v.
Etymologi
[af BE- o. ÄKTA, v.]
(†) taga till äkta, gifta sig med. Nu will han hafwa konan i kyrckio som een ehrlig hustru, och enteligen henne beächta. Växiö domk. akt. 1678, nr 311. Därs. nr 257.

 

Spalt B 2364 band 4, 1908

Webbansvarig