Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEYNKA, v.; sup. -at.
Etymologi
[af BE- o. YNKA]
(†) ömka, ömka sig öfver. Såsom Eders höggrefl. Exc. dessa knektars nakenhet icke allenast sjelf ögonskenligen beskådat utan ock af Eders höggrefl. Exc:s vanliga mildhet dem beynkat. P. Stake (1676) i Hist. bibl. 5: 53.

 

Spalt B 2362 band 4, 1908

Webbansvarig