Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEVÄRDA, v.1 -ade.
Etymologi
[jfr d. beværte, t. bewirten; se BE- o. VÄRD, sbst.]
(†) vara värd för, undfägna. Våra gynnare och bekanta bevärdade oss hederligt. J. Wallenberg 124 (1771). (Konung Kristiern) bevärdades .. herrligen på stadens (dvs. Stockholms) bekostnad hos en Tysk borgare. Strinnholm Vas. 1: 219 (1819). Under det jag alltid gästfritt och gerna, ehuru tarfligen vill bevärda mina alltid kära Gäster. Wallin Rel. 4: 201 (1837).

 

Spalt B 2350 band 4, 1908

Webbansvarig