Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEVERKSTÄLLIGA, v.
Etymologi
[efter t. bewerkstelligen, af be- (se BE-) o. werkstellig (se VERKSTÄLLIG); jfr holl. bewerkstelligen]
(†) sätta i verket, bringa till stånd, ombestyra. Eders Högw: haffwer hafft dhen godheeten och för dess afresa lofwat at willia wid sin dijt nederkomst Collecten för Zerbster Kyrckian bewerckstelliga. Växiö domk. akt. 1690, nr 326.

 

Spalt B 2275 band 4, 1908

Webbansvarig