Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEVANKELSE, f.; best. -en.
Etymologi
[se BE- o. VANKA]
(†) kringvandrande, kringirrande. När migh vthi bewankelsen genom thens Helighe Andes ingiffwelse förekom, huru främmande Häärskap hade .. brukat Sweriges Rijke för sijn Laadugård. Phrygius Föret. 17 (1620; anfördt ss. yttradt af G. I).

 

Spalt B 2243 band 4, 1908

Webbansvarig