Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BETÖFVA, v. -at.
Etymologi
[af BE- o. TÖFVA]
(†) fördröja, uppehålla. Haffwe wi til nogre daga betøffwat thetta edhert (dvs. den danske konungens) bwdt. G. I:s reg. 1: 198 (1524).

 

Spalt B 2221 band 4, 1908

Webbansvarig