Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETRÅDA, v.
Etymologi
[efter mnt. betreden (se BETRÄDA) med anslutning till TRÅD, träda på, trampa, l. bildadt som sidoform till BETRÄDA; se BE- o. TRÅDA]
(†) = BETRÄDA II 1 a. Ehwar man honum helst betrodhe och bekomme kunde. G. I:s reg. 18: 406 (1547).

 

Spalt B 2078 band 4, 1907

Webbansvarig