Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETRUGA, v.
Etymologi
[af BE- o. TRUGA]
(†) betvinga, göra sig till herre öfver. Den som aldrigh kan medh läpp och tann betruga / Sin tungas sqvaller ahrt, hon måtte mycket liuga. G. Cederhjelm Vitt. 127 (c. 1700).

 

Spalt B 2073 band 4, 1907

Webbansvarig