Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETRAKTING, r. l. f.
(†) vbalsbst. till BETRAKTA, särsk. till d. o. 1 a. (Vi hafva) medt .. wårtt rådz betrachtingh och samtycke, vndt och tillatid, benådett och begåffuedt .. Wijborg medt Priuilegier, nåder och frijheter szom her effter fölger. G. I:s reg. 14: 188 (1542). — jfr FÖR-BETRAKTING.

 

Spalt B 2065 band 4, 1907

Webbansvarig