Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETRAKT, sbst.
Etymologi
[efter t. betracht, till betrachten (se BETRAKTA)]
(†) betraktande; anträffadt bl. i förb. i betrakt att [jfr t. in betracht dass], i betraktande (där)af att (jfr BETRAKTANDE 1 b δ α’). I vijdhare betracht, at på hvadh orth armeen denne heele tijdhen öffver ageret och subsisteret, hafver hon dess föruthan inge qvarteer niuthet. Oxenst. brefv. 8: 380 (1642). Därs. 385.

 

Spalt B 2047 band 4, 1907

Webbansvarig