Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETONGERA bet1oŋge4ra, stundom -oŋe4ra, l. be1t-, i Sveal. äfv. -e3ra2, l. BETONERA -one4ra, äfv. -ωne4ra, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[bildadt till BETONG efter mönstret af sådana ordpar som ASFALT: ASFALTERA, CEMENT: CEMENTERA; jfr fr. bétonner]
tekn. belägga med betong; inmura i l. kringmura med betong; utföra (ett byggnadsarbete o. d.) af l. i betong. Kalkhydrat, som alltid bildas vid betongering. Tekn. tidskr. 1885, s. 13. Sedan vattnet blifvit aftappadt ur bassinen, betonerades bottenplattan. Därs. 1895, B. s. 50. Betoneringen gjordes under vatten. Därs. 1897, B. s. 140. Två murade eller betonerade pelare. Därs. 1898, B. s. 44. Därs. 1902, Allm. s. 75. — jfr IN-, UT-BETONGERA.

 

Spalt B 2041 band 4, 1907

Webbansvarig