Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETINGELSE betiŋ4else, i Sveal. äfv. 0302, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[sannol. af d. betingelse]
vbalsbst. till BETINGA 6, konkretare: förutsättning, villkor; jfr BETINGNING 4. Geijer I. 8: 94 (1835). Fordrar man .. såsom betingelse för en sann storhet som skald .. sjelfva den skaldiska intuitionens sanning och styrka, .. då … Sturzen-Becker 1: 50 (1861). Ännu mindre än tyskar och holländare hade de skandinaviska folken betingelser för att förstå den anda, som talade ur hellenernas konst. Nordensvan Sv. k. 8 (1892). De akustiska betingelserna för gudstjenstens rätta uppfattande. Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1902, s. 474. Det är fråga om, huruvida dessa (ofvannämnda) industrier någonsin haft bättre betingelser för att kunna möta konkurrensen utifrån, än just nu. Handtv.- o. landtm.-bl. 1905, s. 142. Under vissa betingelser. Ahnfelt Etik II. 2: 149 (1906). — jfr CIF-, EXISTENS-, LIFS-BETINGELSE m. fl. — särsk. närmande sig bet.: orsak, grund; jfr BETINGA 7, BETINGNING 5. Ännu har man långt ifrån bevisat, att hvarje enskild själsakt skulle hafva, vi säga icke sin tillräckliga orsak, men åtminstone en medverkande betingelse i en speciell nervakt, eller kombination af nervakter. Rein Psyk. 1: 355 (1876). Anm. Ordet kännes ännu främmande för åtskilliga, särsk. äldre, personer; jfr Linder Regl. 209 (1886).

 

Spalt B 2007 band 4, 1907

Webbansvarig