Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETINDRA betin4dra l. 032, v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. TINDRA]
(enst.) om stjärnorna: låta sitt ljus tindrande falla öfver (ngt). Vi (stjärnor) blinka och glindra / Så vänliga ned på den slumrande verld — / Den nattliga mantel så klart vi betindra. Nicander 1: 342 (c. 1830).

 

Spalt B 1994 band 4, 1907

Webbansvarig