Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETARFVANDE, n.
(†) vbalsbst. till BETARFVA: behof. Allmogen tillåtes at hugga och swedia effter måtteligh betarfwande. Rääf Ydre 3: 230 (i handl. fr. 1684).

 

Spalt B 1959 band 4, 1907

Webbansvarig