Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETARF, sbst.
Etymologi
[väl bildadt till BETARFVA; jfr BETORF vid sidan af BETORFVA; jfr mnt. o. t. bedarf samt TARF]
(†) behof. Timbret och näffren medh sågblockarna blefwe aff heela giäldet skiänkta till prästegårdenss betarf och prydelse. Växiö domk. akt. 1679, nr 219.

 

Spalt B 1958 band 4, 1907

Webbansvarig