Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETANDA betan4da, i Sveal. äfv. 032, v., knappast användt utom i p. pf. o. ss. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[af BE- o. TAND; jfr TANDA]
(nytt ord) bot. förse med tandliknande utskott.
a) (föga br.) i p. pf. i adjektivisk anv.: försedd med tandliknande utskott, tandad. Håren på basalborsten (äro hos denna kornsort) oftast gröfre och mera glest sittande än hos (den förra) .., detta i regel i desto högre grad, ju starkare sidonerverna äro betandade. P. Bolin i Sv. utsädesfören. tidskr. 1892, s. 16.
b) ss. vbalsbst. -ning, konkret, om tandliknande utskott (på bjuggkornets sidonerver). Ett par kornprof från Gotland (sorterades) efter basalborstens beskaffenhet och nervernas betandning. P. Bolin i Sv. utsädesfören. tidskr. 1892, s. 15.

 

Spalt B 1957 band 4, 1907

Webbansvarig