Publicerad 1907   Lämna synpunkter
BETALBARHET beta4lbar~he1t, äfv. (i sht i Sveal.) 030~2, äfv. -bar~, r. l. f.; best. -en.
sbst. till BETALBAR; inlösbarhet.

 

Spalt B 1950 band 4, 1907

Webbansvarig