Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESÖKANDE besø4kande, i Sveal. äfv. 0302, p. pr. (af BESÖKA) ss. adj. i substantivisk anv. l. (föga br.) sbst.2 m.||ig.; ss. sbst. best. -en; pl. =.
person som besöker, besökare; jfr BESÖK 3. Dalin (1850; ss. sbst.).
1) till BESÖKA 5: person som besöker (ngn), besökare (se d. o. 2). De många besökande, hvilka vände sig till honom för erhållande af råd. Manderström i SAH 44: 8 (1869). Ännu ett par besökande, en ung man i riddrägt med piskan i handen samt en ung qvinna .. hafva just trädt in genom förstugodörren. Karlin Kult. mus. 15 (1888).
2) till BESÖKA 6: person som besöker l. har till uppgift att besöka l. plägar besöka (ett ställe o. d.), besökare (se d. o. 3). Tal(aren) förordade .. anställandet af en särskild besökande, som skulle genast infinna sig i hemmen och hemta skolkarna till skolan. AB(L) 1895, nr 283, s. 1. — jfr KYRKO-, MARKNADS-, TEATER-BESÖKANDE m. fl.

 

Spalt B 1882 band 3, 1906

Webbansvarig