Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTÄLLBARHET bestäl4bar~he1t, äfv. (i sht i Sveal.) 030~2, äfv. -bar-, r. l. f.; best. -en.
post. sbst. till BESTÄLLBAR. Försändelsers beställbarhet. — jfr OBESTÄLLBARHET.

 

Spalt B 1729 band 3, 1906

Webbansvarig