Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTYRSAMHET besty4rsamhe1t, äfv. (i sht i Sveal.) 030~2, r. l. f.; best. -en.
(föga br. utom i Finl.) sbst. till BESTYRSAM: beställsamhet, beskäftighet. Kandidaten Lager framtog med bestyrsamhet sina kirurgiska instrument. Runeberg E. skr. 1: 185 (1836). Öfvermåttet af hans (dvs. ministerns) bestyrsamhet väcker vissa farhågor hos hans .. konung. Cygnæus S. arb. 1: 109 (1848). Tidigt på lördagsmorgnarna rådde där (dvs. i båthamnen) lif, rörelse och glädtig bestyrsamhet (då folket ämnade sig öfver till kyrkan). Brofeldt Spånor 1: 155 (1891).

 

Spalt B 1685 band 3, 1906

Webbansvarig